Sorceleur Wiki

Transcription[]

Otto Thyssen

https://web.archive.org/web/20000122220735/http://sapkowski.fantasy.art.pl/wc/kovir/otto.html.po

Pierwszy Thyssenida, którego za zasługi w bojach z Redańczykami i Kaedweńczykami król Gedovius nagrodził oficjalnym tytułem arystokratycznym - Otto Thyssen i jego potomkowie mieli być odtąd hrabiami.
Miał z piękną elfką DEIRDRE AEP CATHALL córkę i dwóch synów, w tym dziedzica GWIDONA. Mówi się, że miał więcej dzieci, ale z łóż nieprawych, bo Deirdre zwyczajem elfek odmówiła grania roli maszynki do rodzenia. Fakt, że zgodziła się na aż trzy porody, był i tak sensacją.
Otto Thyssen poległ w pogranicznej utarczce z Kaedweńczykami.