Sorceleur Wiki

Transcription[]

Geddes

http://web.archive.org/web/20000608110911/http://sapkowski.fantasy.art.pl/wc/temeria/geddes.html.po

Niewiele wiadomo o tym królu, potomku legendarnego niemal króla Dezmoda. Również jego "pierwsza królowa" (ta z wielu, która pierwsza dała mu męskiego potomka), to osoba dość tajemnicza. Kroniki twierdzą, że była czystej krwi elfką, ale imię VINIFRIDA nie wskazuje na to zupełnie - chyba, żeby chodziło o łatwiejszą i przyjemniejszą dla temerskiego ucha trawestację elfiego imienia Gwenfrwei.
Tron po nim objął jego syn, GARDIC. Córka, królewna MARIA Pulcheria, została żoną króla DAMBORA CZARNEGO i królową Redanii (vide "Dynastia redańska").