Sorceleur Wiki

Transcription[]

Fiona

http://web.archive.org/web/20000305131628/http://sapkowski.fantasy.art.pl/wc/ciri/fiona.html.po

Jedna z "trojaczków z Houtborga", córka RIANNON i króla GOIDEMARA, siostra bliźniaczka AMAVETA, przyrodnia siostra ADELI.
FIONA wyszła za mąż za CORAMA, królewicza Cintry, syna króla CORAMA I ze słynnego rodu Kruków, od wielu lat panujących w Cintrze (zobacz "Dynastia cintryjska"). Gdy CORAM wstąpił na tron jako CORAM II, syn jego i FIONY, królewicz CORBETT, miał już dwanaście lat i gwarantował ciągłość cintryjskiej dynastii.
Tym oto sposobem krew RIANNON nierozerwalnie związana została z Cintrą.
FIONA i CORAM stwarzali pozory małżeństwa zgodnego, jeśli nie szczęśliwego. Po dość wczesnej śmierci męża i wstąpieniu na tron Cintry jej syna, CORBETTA, FIONA wyjechała jednak do Temerii, gdzie wciąż panował GOIDEMAR, jej ojciec. Zamieszkała samotnie i w zapomnieniu w podarowanym jej zameczku Cleves pod Mariborem, gdzie zmarła w wieku 93 lat.